Stavebná pripravenosť pre bazénové prekrytie

Rovný a nosný betónový podklad je to najpodstatnejšie pre dokonalú montáž a funkciu bazénového prekrytia.

Šírka tohto betónového podkladu závisí samozrejme od počtu a šírky koľajiska bazénového prekrytia. Betónový podklad je najlepšie zvoliť taký ktorý prepúšťa vlhkosť. Šírka a počet koľajiska je jednoduché vyčítať z následnej výkresovej dokumentácie pri konečnej objednávke daného prekrytia. V prípade ak sa uskutočňuje montáž koľajiska na už hotovú dlažbu, či iný obklad presvedčte sa o dostatočnom pevnom podklade pod ním aby nedošlo k následnému sadaniu čo by malo za následok zlú funkčnosť a pojazdnosť bazénového zastrešenia.

Ďalej nesmie byť podklad pod akýmkoľvek spádom. Je vhodné aby podklad bol v porovnaní s koľajiskom o čosi väčší ( 20 mm širší a dlhší na každej zo strán.).

Vhodné je aby bol zabezpečený prístup k bazénu pre montážnikov. Montážny tím bude potrebovať elektrické napätie 220V, najlepšie do 30 m od bazéna. Zloženie a prenesenie bazénového zastrešenia je rýchlejšie ak zákazník zabezpečí 2 – 4 osoby pre max. 15. minút. Samotná montáž bazénového zastrešenia netrvá dlhšie ako 2. hodiny. Montáž bazénového prekrytia je najlepšie naplánovať v suchý a bezveterný deň.

Záručná doba

Na zastrešenia značky ALUKOV poskytujeme až 15- ročnú záručnú dobu podľa technických podmienok pre daný typ zastrešenia.

Neváhajte nás kontaktovať.

Odpovieme do 24 hodín

alebo nám zavolajte +421 / 901 700 707